Salesians Rocafort. Professor música i anglès. ESO

Educación. Enseñanza reglada. ESO y Postobligatoria. · Barcelona

Inscribirme

Descripción

Busquem persones apassionades per l’educació que vulguin créixer personalment i professional en un projecte educatiu alegre, profund, compromès i transformador. Amb vocació docent.

 

Hores de contracte: 30 hrs. Jornada completa.

Procés de selecció i contractació.

Amb les sol·licituds rebudes es seguirà el següent procés de selecció:

✔ Estudi i selecció inicial per part del Director Titular amb el Director de Centre i elaboració de la primera selecció de candidats.

✔ Intervenció de la Comissió Tècnica de Selecció i decisió del Titular juntament amb el Director de Centre.

✔ Publicació del candidat seleccionat.

 

Termini de recepció de currículums fins a 2 de juny

Requisitos

Busquem una persona amb la titulació necessària per a impartir la/es matèria/es de: Música i Anglès a Secundària.

     Grau Superior de Música.

     Capacitació pedagògica (CAP / MAES).

     Nivell de qualificació i acreditació d’idiomes (anglès): C1 mínim.

 

Identitat i compromís amb el projecte institucional, gestió emocional, responsabilitat, competències professionals pedagògiques.